Hubení potkanů

Přemnožení potkanů nebo jiných hlodavců může být skutečnou pohromou. Potkani jsou velmi agresivní, vychytralí a vytrvalí škůdci. Jsou přenašeči vážných infekčních chorob, jako je žloutenka, salmonelóza či některých parazitů, např. svalovce a jsou rezistentní vůči moru. Efektivní hubení potkanů je velmi náročné.

Vyzkoušejte naši nabídku

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Poznámky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Díky inteligenci a specifickému chování totiž potkani velmi dobře odolávají různým důmyslným hubícím nástrahám, pastím a jedům. Když se setkají s neznámou potravou, vyšlou své „ochutnávače“, kteří ji zkusí první. Teprve pokud ti přežijí, ochutná i zbytek skupiny. Proto se v případě problémů s potkany ve vašem obydlí raději nepokoušejte o jejich laické zlikvidování, ale vždy se volejte odbornou firmu specializující se na profesionální hubení potkanů.

Profesionální hubení potkanů provedené naší firmou je efektivní, rychlé a bezpečné. Používáme prověřené nástrahy k hubení potkanů tak, aby nemohly být požity nikým jiným než hlodavci a neohrozily vás ani další osoby či zvířata. Ručíme za odpovědný a diskrétní přístup vyškolených profesionálů, kteří mají v oboru hubení potkanů dlouholetou praxi.

Hubení potkanů přenechejte nám

Naše firma je profesionálem ve svém oboru a za použití moderních způsobů hubení potkanů zbavíme Váš dům, byt či zahradu od zamoření těmito škůdci.

 • v oboru hubení potkanů máme 15 let zkušeností
 • víme, jak na hubení potkanů, jaký jed na potkany použít a jakými nástrahami a pastmi se potkanů zbavit
 • dojedeme na místo hubení potkanů do 2 hodin od zavolání
 • hubení potkanů provedené naší firmou je efektivní, rychlá a bezpečné
 • k provedení hubení potkanů disponujeme profesionály v oboru i moderním vybavením
 • zajišťujeme veškeré druhy hubení potkanů, od akutní likvidace po preventivní sledování
 • veškeré naše práce při hubení potkanů jsou v souladu s hygienickými předpisy a normami
 • po komplexním hubení potkanů provádíme též dezinfekci prostor
 • zajišťujeme ochranu proti novému výskytu potkanů
 • hubení potkanů nabízíme jednotlivcům, domácnostem i firmám

Provádíme deratizace Praha neboli hubení hlodavců (deratizace myší, likvidace potkanů, krys apod.), dezinsekce lezoucího i létacího hmyzu a desinsekce dřevokazného hmyzu (např. dezinsekce štěnic, švábů, blech, mravenců, sršňů, vos, červotočů, čmelíků, molů, octomilek a dalších druhů). Provádíme dezinfekce různých plísní a dále i dezinsekce a dezinfekce jímek a žump.  

Proč je vlastně hubení potkanů důležité?

Hubení hlodavců nebo konkretně likvidace potkanů se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění hubení potkanů pak slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání potkanů, znemožnění jejich zahnízdění a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí.

Potkani mohou být přenašeči např. takových nemocí, jako je vzteklina, Weilova žloutenka, leptospiróza, salmonelóza, myší tyfus, tuberkulóza, krysí skvrnivka atp. Přenášet můžou i parazity, jsou také hostiteli blech, klíšťat a roztočů. V ohrožení onemocnění chorobou přenášenou potkany mohou být dospělí lidé, děti i domácí zvířata. 

Potkani jsou sice plachá, ale také poměrně agresivní zvířata, která se odváží se zaútočit i na výrazně většího soupeře a nejsou výjimkou ani útoky na člověka. Pokud potkan zaútočí, dokáže vyskočit až do výše obličeje dospělého člověka a zakousnout se. Hubení potkanů nejen ochraňuje lidské zdraví, ale také zamezuje ekonomickým škodám.

V případě výskytu potkanů je jejich profesionální hubení naprosto nutnou ochranou zdraví lidí i domácích zvířat.

Při hubení potkanů se zaměřujeme na nejrůznější objekty

Hubení potkanů provádí naše firma na různých místech, kde mohou tito nebezpeční hlodavci svou činností škodit. Nabízíme např.:

 • hubení potkanů ve stravovacích zařízeních
 • hubení potkanů v prostorech sklepů činžovních, panelových a rodinných domů
 • hubení potkanů ve školských organizacích
 • hubení potkanů v obchodních komplexech a skladech
 • hubení potkanů v podzemních prostorech (např. garážích a technických místnostech)
 • hubení potkanů v zemědělských objektech
 • hubení potkanů v hotelových a jiných ubytovacích provozech
 • hubení potkanů v potravinářských provozech (výrobnách, prodejnách, jídelnách atd.)
 • hubení potkanů v kanalizačních sítích
 • hubení potkanů v zahradnických provozech
 • hubení potkanů v zástavbách měst a obcí
 • hubení potkanů ve strojírenských a podobných provozech
 • hubení potkanů ve veřejné zeleni na sídlištích

Hubení potkanů – jaké činnosti obsahuje?

Hubení potkanů provádíme vždy s ohledem na místo jejich výskytu v budovách, v okolí a s důrazem na znemožnění možnosti znovuzamoření těmito škůdci. K hubení potkanů volíme vždy ty nejvhodnější prostředky, nástrahy a pasti. Hubení potkanů se provádí pokládáním nástrah buď samotných, nebo smíchaných s kousky potravin. Nástrahy se většinou ukládají do tzv. staniček v různých velikostech, podle očekávané velikosti hlodavce. Správně provedené hubení potkanů také počítá s odhalením jejich přístupových cest.

Hubení potkanů obsahuje tyto činnosti:

 • průzkum objektů a jejich, okolí
 • zajištění nalezených průchodů potkanů
 • stanovení potřebných kroků k zajištění ideálního stavu, vyhubení potkanů i dalších hlodavců a znemožnění jejich návratu do objektů
 • zpracování půdorysného schématu objektů se zakreslením a označením deratizačních staniček
 • rozmístění deratizačních prostředků a pastí dle potřeby úspěšného hubení potkanů.
 • veškeré úkony hubení potkanů jsou prováděny s ohledem na nebezpečí ohrožení osob, zvláště dětí, domácích zvířat a jiných necílových organismů.
 • výstražné označení stanovišť s deratizační nástrahou výstražnou samolepkou, s uvedením použitého přípravku a data aplikace jedové nástrahy
 • provádění sběru nástrah a nalezených hlodavců, jejich likvidace mimo objekty zákazníka
 • provádění kontroly hubení potkanů dle deratizačního harmonogramu (měsíčně, čtvrtletně, pololetně)
 • vystavení protokolu o provedení DDD prací dle platných předpisů a norem

Hubení potkanů je možné provádět různými metodami

Chemické přípravky – kladení jedových nástrah v staničkách na určená místa, zabezpečeně proti jejich odběru necílovým živočichem. Přípravky pro hubení potkanů pečlivě vybíráme pro konkrétní deratizační zásah, aby bylo dosaženo jejich dobrého přijímání hlodavci a jejich spolehlivé otravě.

Mechanické pasti – používáme pouze pro jednotlivé zásahy v místech, kde není vhodné použití chemických přípravků. Pasti se smrtícím účinkem jsou vhodné pouze pro náhodný výskyt a tato živolovné pasti vyžadují každodenní kontrolu.

Použití plašičů a vypuzujících prostředků - dokáže sice hlodavce obtěžovat, pokud je však prostor nejvýhodnějším stanovištěm v okolí, hlodavci plašiče bez problémů tolerují.

Hubení potkanů – jak často by se mělo provádět?

Prevence je velmi důležitá, aby se zabránilo nežádoucímu rozmnožování potkanů. Preventivní hubení potkanů by se mělo provádět dvakrát do roka, u potravinářských zařízení se doporučuje čtyřikrát do roka.  

Naše deratizace vás nezklame.

Hubení potkanů - video

Kromě hubení myší by Vás také mohlo zajímat: