Deratizace

Deratizace

Deratizace od naší firmy - rozsah prací

Provádíme deratizace Praha neboli hubení hlodavců (deratizace myší, likvidace potkanů, krys apod.). Kromě této deratizace uskutečňujeme dezinfekce různých plísní a dezinsekce a desinfekce jímek a žump.  Poskytujeme také desinfekce a dezinsekce po zemřelých. Vyklízíme půdy a sklepy, čistíme prostory znečištěné holubím trusem, instalujeme sítě a bodáky proti holubům.

Deratizace - proč si vybrat naši firmu?

 • Odborný zásah poskytujeme domácnostem i firmám
 • Deratizace provedená naší firmou je rychlá a bezpečná
 • Máme 15 let zkušeností v oboru
 • Moderní vybavení k provedení a odborný personál
 • Dodržujeme krátké termíny - dojezd na místo do 2 hodin od zavolání
 • Výsledky předčí naše ceny
 • Reference z oboru k nahlédnutí a dodání

Vyzkoušejte naši nabídku

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Poznámky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Deratizace - video

Deratizace - k čemu slouží?

Deratizace (likvidace hlodavců) je soubor opatření, kterým se v životním prostředí likviduje nebo potlačuje výskyt obecně škodlivých hlodavců. Provádí se všude tam, kde tito nebezpeční hlodavci likvidují majetek a mohou přenést na člověka závažné infekční choroby. V ohrožení jsou dospělí, děti i domácí zvířata a likvidace není jednoduchá. Deratizace je prokazatelně nejúčinnější z rukou odborníka.

Deratizace - proti komu se provádí?

Před provedením je důležité určit druh škodlivého hlodavce, proti kterému chceme zasáhnout. Praha je ponejvíce domovem potkanů a myší domácích. V nejvyšším procentu je deratizace namířena proti těmto druhům.

Deratizace potkanů

Potkan žije na vlhčích místech, v přízemí a sklepních prostorách budov a kanálech. Ocas má kratší než tělo, srst na hřbetě je tmavší a na břiše světlejší, uši jsou menší. Potkan přenáší infekční nemoci jako je žloutenka, salmonelóza a některé parazity, např. svalovce. Je rezistentní vůči moru. V případě jeho výskytu je deratizace naprosto nutnou ochranou zdraví lidí i domácích zvířat.

Když se cítí potkan ohrožen, útočí a dokáže vyskočit i do výše obličeje dospělého člověka a zakousnout se. Potkan je schopen vlézt odpadní trubkou kanalizace do domu, vyšplhat bez problémů tři patra a vylézt toaletou až do bytu. Tato situace není v praxi vůbec ojedinělá. Likvidace potkanů úspěšně zvládáme.

Deratizace myší

Myš domácí je velká přibližně 7 - 10 cm, dobře šplhá, skáče a plave. Obývá české domácnosti a objevit se může jak v bytě panelového domu, tak v rodinném domku. Myš žere naprosto všechno ale není vždy snadné ji chytit do pasti. Pokud má dostatek potravy, nic ji nenutí pohnout se z úkrytu. Její likvidace svépomocí se tím značně komplikuje a je třeba odborné deratizace myší tak, jako u větších druhů, jako jsou potkani a krysy.

Deratizace krys

Krysa se v hl. městě Praha vyskytuje poměrně vzácně. Poznáte ji podle dlouhého ocasu a poměrně velkých uší. Má ráda sucho a sídlí ponejvíce ve vyšších patrech hospodářských budov. Krysa u nás byla zdrojem morové nákazy. Krysy byly z hl. města Praha vytlačené potkany ale na rozdíl od potkana, krysa je velmi čistotná.

Deratizace - kde se nejčastěji provádí?

 • Ve sklepech činžovních, panelových a rodinných domů
 • V podzemních prostor (např. garáží a technických místností)
 • V potravinářských provozech (výrobnách, prodejnách, jídelnách a restauračních zařízeních)
 • V obchodních a jiných veřejných komplexů
 • V hotelových a dalších ubytovacích zařízení

Deratizace - jak postupujeme?

Deratizace se provádí pokládáním nástrah buď samotných, nebo smíchaných s kousky potravin. Většinou se nástrahy ukládají do tzv. staniček (papírových v suchém prostředí nebo plastových do vlhka) v různých velikostech podle očekávaného druhu hlodavce. Správné provedení také počítá s odhalením přístupových cest.

V restauračních a potravinářských zařízeních doporučujeme provedení deratizace za použití plastových stanic pevně spojených s podlahou, zabezpečených proti vniknutí dětí a domácích zvířat. Stanice jsou zajištěny klíčem, který má pouze deratizátor. Stanice se k zemi připevňuje kotvením a to tam, kde není možné stanici k povrchu přilepit (např. v trávě a dalších nerovnostech terénu).

Deratizace - jak často se provádí?

Preventivní deratizace by se měla provádět dvakrát do roka. Prevence je velmi důležitá, aby se zabránilo nežádoucího rozmnožení druhu. Bohužel lidé význam prevence deratizace podceňují a nás odborníky volají až v momentě bezprostředního nebezpečí. Akutní deratizace (prováděná při akutním nebezpečí) se provádí třikrát  za sebou v určitém časovém intervalu. Při nedodržení tohoto počtu deratizačního ošetření se může výskyt nežádoucího návštěvníka opakovat.

Deratizace - průběh

Naše firma zajistí prozkoumání objektu odborníky a zvolí nejvhodnější postup. Po několika dnech přijedeme doplnit nástrahu a uklidit uhynulé živočichy po provedení deratizace. Poradíme vám také jak zamezit dalším návštěvám nevítaných škůdců. Zaručujeme rychlé a účinné provedení v nejkratším možném termínu - dojezd do 2 hodin od zavolání!

Deratizace - POZOR na její neodborné provedení!

Důsledně varujeme před prováděním deratizace vlastními silami a to z několika důvodů:

 • nebezpečí útoku a nákazy škůdcem
 • vytvoření rezistence u různých druhů škůdců (koupíte-li běžně dostupné návnady, jsou většinou ve slabé koncentraci a při jejich opakovaném použití si škůdce proti těmto prostředkům vytvoří přirozenou obranu, čímž komplikujete pozdější práci odborníka. Na první pohled se zdá, že po prvním zásahu jste byli úspěšní ale po čase se škůdce objeví znovu a deratizace již není tak jednoduchá.)
 • nebezpečí otravy osob, dětí a domácích zvířat

Také nabízíme dezinsekce či hubení hmyzu a dezinsekce dřevokazného hmyzu (např. dezinsekce štěnic, likvidace švábů, blech, mravenců, sršňů, vos, červotočů, čmelíků, molů, octomilek a dalších druhů). 

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.