HACCP

HACCP deratizace

HACCP a služby KF TRANS s.r.o

Naše společnost KF TRANS s.r.o. uskutečňuje povinné prohlídky a revize HACCP klientům z potravinářství, což nařizuje zákon o deratizaci.

Jsme specialisté v oboru deratizace, dezinsekce, desinfekce. Naše firma provádí deratizace myší, likvidace potkanů, hubení hlodavců, deratizace hmyzu jako jsou deratizace blech, deratizace štěnic, deratizace švábů, deratizace mravenců, deratizace vos, deratizace sršňů, deratizace molů nebo deratizace much.

Společnost KF TRANS s.r.o. vám zajistí službu deratizace bytu či deratizace domu a v případě potřeby poskytujeme službu deratizace pohotovost. Cena deratizace je příznivá a oblasti, kde provádíme deratizace Praha 1 - 10 a také Praha východ.

HACCP - co to je

HACCP je zkratka anglického názvu Hazard Analysis and Critical Control Points, což je Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů pro odstranění rizik, která ohrožují bezpečnost potravin. Systém preventivních opatření HACCP, jako jeden ze základních nástrojů, je povinný pro všechny výrobce potravin od roku 2006 a vůbec nejvíc se týká deratizace Praha.

HACCP, Systém kritických bodů stanovuje, jaké prostředky a postupy jsou nutné, aby se předešlo nebezpečím, která by mohla ohrozit zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit. Kritické body jsou technologické úseky, postupy nebo operace v procesu výroby, distribuce a prodeje potravin a pokrmů, ve kterých je nejvyšší riziko porušení zdravotní nezávadnosti výrobku.

Zdravotní nezávadnost výrobků může být porušena biologickými, fyzikálními nebo chemickými činiteli. Pro každý kritický bod jsou stanoveny tzv. kritické meze, které musí být sledovány. Údaje jako jsou například čas nebo teplota jsou zaznamenávány do protokolů HACCP.

HACCP - pro koho je povinností a jak často se musí kontrolovat?

HACCP musí dodržovat všechny potravinářské podniky, které se zabývají výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem potravin konečnému spotřebiteli a také firmy, které do potravinářství vstupují, například výrobou potravinářských obalů.

Systém HACCP by měl být prováděn minimálně 1x ročně a to za účelem ověření funkčnosti nastaveného systému a popřípadě doplnění o legislativní změny. Zákonem je uložena povinnost inspekcí všech potravinářských budov a provozů v časových úsecích, které odpovídají rizikům spojených s těmito provozy tak, aby bylo zaručeno, že na trh se dostanou pouze potraviny neškodné lidskému zdraví.

HACCP - přínosy tohoto systému prevence

  • HACCP identifikuje a kontroluje rizika zdravotní nezávadnosti potravin
  • HACCP minimalizuje možnosti výskytu zdravotně závadných potravin
  • HACCP potvrzuje funkčnost a efektivnost zavedeného systému nezávislou třetí stranou
  • HACCP zvyšuje důvěru veřejnosti ve státní kontrolní orgány v potravinářském průmyslu

Při správně vypracovaném a zavedeném Systému kritických bodů snižuje provozovatel riziko ohrožení zdraví spotřebitele a zároveň je provozovatel sám chráněn v případě vymáhání náhrad za případné poškození zdraví. Provozovna se pak může prokázat certifikátem a doložit produkci bezpečných zdravotně nezávadných potravin a pokrmů v případě stížností zákazníka. Provozovatel tímto zároveň prokazuje dodržování právních předpisů a minimalizuje tak možnost sankcí ze strany orgánů státního dozoru.

HACCP provádíme z hlediska DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace)

Z hlediska provozování činnosti dezinfekce, dezinsekce, deratizace se nejedná o celkový systém HACCP, ale převážně o chemický boj se škůdci na kritických místech. V rámci tohoto se jedná především o:

  • pravidelný servis deratizace a desinsekce
  • seznam schválených přípravků a evidence kompletní legislativy vztahující se k činnosti deratizace, desinsekce a desinfekce
  • evidence agendy v provozovně ve speciální složce, která je k dispozici případným auditům či státním dozorovým orgánům

HACCP - historie

Historie vzniku Systému HACCP je velmi zajímavá. Její počátky sahají až do 60. let minulého století, kdy NASA  vznesla požadavek na systém kontroly potravin pro kosmonauty.

HACCP ceník

Napište nám jak velkou máte kuchyň a restauraci v m2.

Obratem Vám zašleme cenovou nabídku ušitou přímo vaší provozovně na míru.

Vyzkoušejte naši nabídku

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Poznámky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.