Hroty proti holubům

Další specializací naší firmy Deratizace Praha je ochrana proti holubům. Navrhneme a namontujeme potřebné zábrany proti holubům podle Vašich požadavků.

Profesionálně nainstalujeme hroty proti holubům, sítě proti holubům, zábrany proti holubům, zařídíme odchyt holubů, uklidíme mrtvé holuby a odstraníme všechny exkrementy.

Holubi, vyskytující se ve městech, jsou velmi rozšířeným škůdcem. Nejenom že vyklovávají vápno z malty nebo drobné kamínky, čímž ničí fasády mnoha domů, ale i jejich trus svou silně kyselou reakcí působí destruktivně na všechny plochy, materiály, krovy nebo nátěry říms a parapetů. Holubi jsou také častými přenašeči různých chorob a velkým zdrojem alergií. Vás i Vaše okolí ochrání naše zábrany proti holubům.

Jak se zbavit holubů

Pokud přemýšlíte, jak se zbavit holubů, nejfunkčnější řešení jsou zábrany proti holubům, jako jsou hroty a sítě. Tyto ochrany Vám rádi namontujeme, spolu s dalšími nezbytnými službami jako je odchyt holubů, úklid mrtvých holubů a trusu i dalšího znečištění, které po holubech zůstává. Po úklidu zajistíme potřebné vyčištění prostoru od možných parazitů.

Hroty proti holubům jsou nejčastěji využívanou ochranou před ptactvem a následným znečišťováním. Trny chrání Vaše okolí od sedání ptáků, přeletů i hnízdění na římsách, parapetech, v okapech, na stříškách i okenicích. Bodce proti holubům jsou instalovány na určená místa tak, aby pokryly požadované plochy, ale zároveň tak, aby se ptáci neporanili. Díky tomu, že holubi nebudou mít kde sedat, se zabrání znečišťování Vašeho okolí.

Hroty proti holubům – instalace

Správná montáž a instalace přímo naší firmou Vám zajistí dlouholetost produktů. Nezbytností je dodržení technologického postupu a zásad ošetření, aby systém fungoval přesně tak, jak má. Ochranné hroty proti holubům se dají kombinovat s instalací sítě proti holubům. Díky kombinaci vznikne kvalitní ochrana proti holubům nebo jinému ptactvu. Vzhledem k tomu, že ptáci často sedají v nedostupných místech, jsou naši zaměstnanci profesionálně proškolení pro práce ve výškách.

Hroty proti holubům je nutné umístit po celé ploše

Základ pro správnou funkčnost trnů proti holubům je, aby hroty byly umístěny po celé šířce i délce plochy, na kterou ptáci sedají, kde přistávají a odkud vzlétají. Na místa, která jsou více obsazovaná, je ideální instalace hrotů proti holubům s přesahem, aby nedošlo ani k sedání na okraj římsy, parapetu, okapu apod. Kdyby byly zábrany proti holubům instalovány dál od okraje, nebo nedosahovaly celé délky, systém proti holubům by ztrácel na účinnosti.

Hroty proti holubům - kde se dají použít

Ochranné hroty proti holubům zabrání sedání holubů na fasádách, klimatizačních jednotkách, střešních trámech – vyčnívajících ze střechy, některých pergolách, reklamních cedulích, anténách, komínech, zkrátka všude tam, kde potřebujete kvalitní a dlouhotrvající zábranu proti holubům a jinému ptactvu. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, ideálně dříve, než Vám ptactvo poškodí dům nebo jiné prostory.  

Hroty proti holubům – provedení a cena

Deratizace či jiné hubení holubů není povolené, odstřel holubů byl ve městech zakázán z bezpečnostních důvodů, proto Vám rádi nainstalujeme ochranné hroty proti holubům. 

Trny jsou dodávány ve velmi kvalitních nerezových materiálech, spodní přilnavá část je z plastu a lepí se na speciální lepidlo, odolné vodě a mrazu. 

Cena za instalaci jednoho běžného metru o šířce parapetu do 25 cm je 650 Kč včetně instalace. V zakázce nad 2 000 Kč je doprava a servis zdarma.

Nejlepší řešení pro Vás je, kontaktovat naši firmu Deratizace Praha, kde Vám zkušení zaměstnanci poradí, jaké ochrany proti holubům budou pro Vaši zakázku nejvhodnější.