Jak zlikvidovat sršně

Jak zlikvidovat sršně - služby poskytované naší firmou

Zabýváme se tím, jak zlikvidovat sršně a likvidací sršních hnízd ve všech objektech ve městě, t.j. v obytných domech, ale i všude tam, kde se tento hmyz vyskytne a ohrožuje zdraví člověka. 

Jistě mnoho z vás uvažuje o tom, že likvidaci sršňů provede na vlastní pěst. To vám ale opravdu nedoporučujeme, protože sršni jsou velmi nebezpeční a nebojí se v obraně napadnout člověka. Proto pokud jste hledali jak zlikvidovat sršně, abyste ono hubení provedli sami, tak prosím ještě přehodnoťte, zda vám to riziko zato stojí a zda tuto práci nesvěřit odborné firmě.

Jak zlikvidovat sršně - proč s námi?

 • Jak zlikvidovat sršně, s tím máme v oboru 15 let zkušeností 
 • Disponujeme profesionály a moderním vybavením k provedení likvidace sršňů
 • Dodržujeme a garantujeme krátké termíny - dojezd k likvidaci do 2 hodin na místo od zavolání 
 • K nahlédnutí i dodání reference z oboru likvidace sršňů
 • Na výsledek likvidace sršňů poskytujeme 100% záruky s našimi odborníky již po třech ošetřeních
 • Jak zlikvidovat sršně Vás přesvědčí hlavně naše výsledky a i naše ceny

Jak zlikvidovat sršně - jak sršeň vypadá?

Sršeň obecná dosahuje velikosti v rozmezí 2 - 4 cm, je tedy o mnoho větší než vosa. Zbarven je žlutou, černou a hnědou barvou. Sršeň obecná je lovcem ostatního hmyzu i nektaru včetně medu včely medonosné. Svá hnízda staví ze dřev, která rozžvýká podobně, jak to činí vosa a v koloniích se vyskytuje až 1000 jedinců. Sršní bzučení je hlasité a hluboké. Sršeň je vybaven velkými kusadly a kromě bodnutí žihadlem, dokáže svůj jed vystříknout i na 40 cm. Což by bylo velmi nebezpečné v případě, kdy by došlo k zasažení očí. Takže jak zlikvidovat sršně, je záležitost pro profesionály, kteří disponují k tomu náležitým ochranným vybavením.

Jak zlikvidovat sršně - je bodnutí sršně nebezpečné?

Likvidace sršňů podnikat na vlastní pěst není zrovna bezpečná záležitost. V jejich jedu jsou obsaženy látky, které mohou mít účinky neurotoxického původu pro některé osoby. Přestože v přírodě mají své opodstatněné místo, pro člověka jsou ohrožující a nebezpeční jeho zdraví a celý proces jak zlikvidovat sršňě je zásahem opravdu pro zkušené odborníky. Riziko bodnutí je poměrně vysoké, obzvláště v případě,kdy se sršni cítí ohroženi, např. v blízkosti hnízda. Jejich bodnutí na rozdíl od včely může být opakované a bolestivé, pro osoby citlivé vysoce nebezpečné. Odborná likvidace sršňů Vaše zdraví ochrání!

Jak zlikvidovat sršně - kde sršni sídlí a jsou chráněni zákonem?

Sršni hnízdí ve štítech budov, ve střechách, mezi fasádou a zateplením, ve škvírách. Velmi často jsou k nalezení na půdě a také na zahradě v dutině stromu.Sršni jsou dokonce v některých zemích chráněni jakožto druh, ale u nás za hubení sršňů stejně jako za hubení vos nejsou jakékoli postihy. Deratizace sršňů v blízkosti obydlí člověka se za ohrožení druhu nepovažuje, je brána jako ojedinělá likvidace. Jak zlikvidovat sršně je činnost složitější než likvidace vos vzhledem k tomu, že sršni i v průběhu noci projevují svou aktivitu. Likvidace vos a likvidace vosího hnízda však téže provádíme. Jsme schopný provést jakékoliv deratizace hmyzu.

Jak zlikvidovat sršně - kde tuto činnost uskutečňujeme?

 • jak zlikvidovat sršně pomůžeme v obytných i neobydlených prostorách rodinných domů, venkovských stavení, chalup a chat
 • likvidace sršňů v ubytovnách, ubytovacích zařízení
 • likvidace sršňů ve všech budovách sloužící veřejnosti

Jak zlikvidovat sršně - na co u této činnosti dbáme?

 • se zákazníkem spolupracujeme a při této činnosti jak zlikvidovat sršně je naším cílem zajistit bezpečný průběh a dobrý výsledek, samozřejmostí je informovat o probíhajících úkonech i pravidlech, které je třeba, aby zákazník dodržoval a byl obeznámen o vývoji situace, kterou může očekávat
 • při provádění likvidace sršňů důraz klademe nejen na hygienické normy ale také na předpisy
 • použití moderní technologie, aplikace a přípravky šetrné k lidem, zvířatům a okolnímu prostředí je při vysoké úspěšnosti likvidace sršňů pro nás samozřejmostí
 • prostory po provedení likvidace sršňů vždy čistíme a kontrolujeme

Jak zlikvidovat sršně? Použitím chemických přípravků?

Základními bezpečnostními opatřeními při provádění činnosti jak zlikvidovat sršně s použitím chemických přípravků je řádné uskladnění potravin a předmětů přicházejících do styku s potravinami. Některé chemické přípravky mohou sliznice naletat, způsobit nevolnosti či vyvolat zvracení. Po chemickém zásahu při provádění likvidace sršňů je třeba dodržet minimálně 8 hodin, kdy do prostoru nevstupovat, poté prostor důkladně vyvětrat (cca 2 hodiny otevřenými okny a dveřmi dokořán) a následně všechny textilie a lůžkoviny vyprat.

Denní doba pro hubení sršňů je nejvhodnější naplánovat na brzké ráno či pozdní večer, to je doba, kdy je téměř všechen hmyz uvnitř hnízda a v klidu. V žádném případě není vhodné do štěrbin stříkat postřik s úmyslem, že poté bude mezera zaplněna izolační pěnou. Sršni si cestu ven najdou, prokoušou ji!  Likvidace sršňů radíme neprovádět během denní aktivity sršňů, pouze svépomocí a bez použití ochranných pomůcek.

Jak zlikvidovat sršně? - zásadně od profesionála!

 • pro provedení skutečně úspěšné likvidace sršňů Vám navrhneme nejvhodnější způsob včetně kombinace insekticidů aby byly sršni skutečně úspěšně zlikvidovány
 • dodáváme a instalujeme návnady a lapače sršňů
 • místa výskytu ošetříme insekticidními postřiky a poprášením
 • prostory čistíme a kontrolujeme po provedení likvidace sršňů
 • likvidace sršňů provádíme jednorázové i opakované 
 • jak zlikvidovat sršně - prokázaně nejúčinnější a nejbezpečnější je likvidace sršňů od profesionála!

Kromě likvidace sršňů (deratizace sršňů) a likvidace vos (hubení vos) též provádíme kompletní dezinsekce neboli hubení hmyzu či likvidace hmyzu. Také provádíme deratizace Praha