Zákon o deratizaci

Zákon o deratizaci se týká fyzických i právnických osob. A to v případě, že dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. Je to konkrétně zákon o deratizaci 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Zákon o deratizaci - koho se týká? 

Ochrannou deratizaci má ve svých provozovnách povinnost provádět každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby. Ochranná deratizace se musí provádět, pokud dochází ke zvýšenému výskytu hlodavců. Z toho vyplývá, že povinná deratizace se dle zákona týká měst, obcí, podnikatelů, právnických osob, bytových družstev i SVJ. Provádí se v provozovnách i zařízeních. Všeobecně se dá říci, že zákon o deratizaci se týká každého, kdo vlastní nemovitost. 

Zákon o deratizaci - kdo jí může vykonávat? 

Dále zákon o deratizaci říká, že speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zákon o deratizaci - metodika 

Metodika deratizace vznikla za účelem tuto činnost optimalizovat. Deratizace myší a dalších hlodavců závisí na mnoha faktorech. Někdy se jedná o jednorázovou činnost, jindy může být deratizace průběžná. 

Zákon o deratizaci - prevence

Zákon o deratizaci a jeho metodika zahrnuje i preventivní opatření, vedoucí k tomu, že přemnoženým hlodavcům efektivně zabrání. 

Další metodou jsou represivní opatření, která přímo vedou ke snižování stavů a likvidaci hlodavců v dané oblasti. 

Zákon o deratizaci - jak časté jsou zákroky? 

Některé zákroky jsou jednorázové. Ty jsou však vhodné jenom v případě, že je reálný předpoklad totální likvidace hlodavců. Tedy že se na daném místě nepředpokládá další migrační tok hlodavců, místo pro ně není atraktivní a v blízkosti se nenalézá dlouhodobý zdroj potravy. 

Průběžná deratizace a opakování zákroku je potřeba v případě, že je vhodná pro objekt a zařízení, která vyžadují trvalé zabezpečení a prevenci. Příkladem mohou být například objekty pro zpracování potravin. Dále se průběžná deratizace provádí v prostředí, které poskytuje hlodavcům atraktivní a stálý zdroj potravy. 

Zákon o deratizaci - kontrola

Dodržování zákona o deratizaci kontrolující příslušné úřady, z nichž můžeme jmenovat například Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Tyto úřady mohou při zanedbání deratizačních povinností uložit pokutu. 

Zákon o deratizaci - proč s naší firmou?  

V oblasti deratizace Praha patříme mezi špičku. Mezi naše klienty patří majitelé bytů, ale i velké firmy. Zvládneme deratizaci v menších prostorech, ale i velkých zařízeních. 

  • Kromě hlodavců provádíme i dezinsekci hmyzu, které se někdy říká deratizace švábů
  • deratizace mravenců či deratizace sršňů
  • Deratizace a dezinsekce prováděná naší firmou je rychlá, diskrétní a vysoce efektivní. 
  • Na místo dorazíme už do dvou hodin od vašeho zavolání. 
  • Zbavíme vás i zarputilých domácích parazitů. V našich službách najdete i deratizace blech a deratizace štěnic
  • Používáme moderní vybavení a technologie, které ve volném prodeji neseženete. Naši pracovníci jsou vyškolení profesionálové, kteří dokážou zhodnotit vaši situaci a doporučit to nejlepší řešení na váš problém, ať si potřebujete poradit s deratizací, dezinsekcí či dezinfekcí prostor. 
  • Znalost a dodržování zákona o deratizaci je samozřejmostí.