Deratizace Praha 1

Deratizace Praha 1 - rozsah prací naší firmy

Deratizace Praha 1 provádí naše firma rychle a bezpečně. Můžeme Vám nabídnout deratizace neboli hubení hlodavců (deratizace myší, likvidace potkanů, krys apod.), dezinsekce lezoucího i létacího hmyzu a desinsekce dřevokazného hmyzu (např. dezinsekce štěnic, švábů, blech, mravenců, sršňů, vos, červotočů, čmelíků, molů, octomilek a dalších druhů).

Také provádíme dezinfekce různých plísní a v neposlední řadě i dezinsekce a desinfekce jímek a žump. Naše firma mimo jiné provádí i desinfekce a dezinsekce po zemřelých. V rámci deratizace Praha 1 poskytujeme odborný zásah domácnostem i firmám. Na místo určení dojedeme zpravidla do 2 hodin od zavolání. Vyklízíme půdy a sklepy, čistíme prostory znečištěné holubím trusem, instalujeme sítě a bodáky proti holubům.

Vyzkoušejte naši nabídku

Vaši poptávku ZPRACUJEME ZDARMA
Kontakt
Poznámky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Deratizace Praha 1 - proč si vybrat naši firmu?

 • Velmi dobré výsledky za slušné ceny
 • Reference z oboru deratizace Praha 1 k nahlédnutí a dodání
 • Máme 15 let zkušeností v oblasti deratizace Praha 1
 • Odborný personál a moderní vybavení
 • Dodržujeme krátké termíny - dojezd na místo do 2 hodin od zavolání
 • Odborný zásah deratizace Praha 1 poskytujeme domácnostem i firmám
 • Zajišťujeme veškeré druhy deratizace od akutní po preventivní monitoring.

Deratizace Praha - působíme po celé Praze a okolí

Deratizace Praha 1 - Deratizace Praha 2 - Deratizace Praha 3
Deratizace Praha 4 - Deratizace Praha 5 - Deratizace Praha 6
Deratizace Praha 7 - Deratizace Praha 8 - Deratizace Praha 9
Deratizace Praha 10

Deratizace Praha 1

Praha 1 a její okolí je jednou z naší hlavních lokalit, kde deratizace provádíme. Naše rychlá a diskrétní deratizace Praha 1 se týká likvidace potkanů, myší domácích, krys a dalších druhů, které v domácnostech a na pracovištích ohrožují nákazou. Praha 1 jako centrum velkoměsta se starou kanalizační sítí, navíc vždy byla a je maximálně vystavena tomuto nebezpečí a se svými domácnostmi a pracovišti patří mezi nejvíce ohrožená místa, kde je potřeba velké opatrnosti vzhledem k chovaným domácím mazlíčkům.

Deratizace Praha 1 - potkan

Potkan se vyskytuje na vlhčích místech, v přízemí a sklepních prostorách budov nebo v kanálech. Ocas potkana je kratší než tělo, srst na hřbetě je tmavší a na břiše světlejší, uši jsou menší. Výskyt potkanů je nežádoucí, protože přenáší infekční nemoci jako je žloutenka, salmonelóza a některé parazity, např. svalovce. Když se cítí potkan ohrožen, útočí. Potkan je schopen vlézt odpadní trubkou kanalizace do domu, vyšplhat několik pater a vylézt toaletou až do bytu. Byt v přízemí může, navštíví otevřeným oknem. Tato situace v městské části Praha 1 není v praxi vůbec ojedinělá.

Deratizace Praha 1 - myš domácí

Myš domácí je velká přibližně 7 - 10 cm, dobře šplhá, skáče a plave. Myš žere naprosto všechno, ale není vždy snadné jí chytit do pasti. Jestliže má dostatek potravy, nic ji nenutí pohnout se z úkrytu. Její likvidace svépomocí se tím značně komplikuje a je třeba odborné deratizace myší tak, jako u větších druhů, jako jsou potkani a krysy.

Deratizace Praha 1  - krysa

Krysa se v hl. městě Praha 1 vyskytuje poměrně vzácně. Krysy byly z hl. města Praha 1 vytlačené potkany ale na rozdíl od potkana, krysa je velmi čistotná.

Deratizace Praha 1 - kde se nejčastěji provádí?

 • deratizace Praha 1 se týká sklepů činžovních domů
 • deratizace Praha 1 se uskutečňuje v podzemních prostorách (např. garážích a technických místnostech)
 • deratizace Praha 1 v potravinářských provozech hl. města (výrobnách, prodejnách, jídelnách a restauračních zařízeních)
 • deratizace obchodních a jiných veřejných komplexů
 • deratizace hotelových a dalších ubytovacích zařízení

Deratizace Praha 1 - video