Co je deratizace?

Co je deratizace? Přesná definice je uvedena v metodice deratizace spadající pod zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví: "Deratizace je ve většině svých metodických postupů pouze výzva hlodavcům k zahájení jejich samozničujícího chování. Jeho nástup a průběh však závisí na mnoha faktorech, takže se výsledek nemusí vždy shodovat s představami zúčastněných subjektů. Metodika deratizace vznikla s cílem tento výsledek optimalizovat." Takto zní definice toho, co je deratizace. 

Co je deratizace - zákon o deratizaci 

Naše klienty zajímá nejen to, co je deratizace, ale i povinnosti s ní spojené. Pokud na místě objeví zvýšený počet hlodavců, je povinností fyzické i právnické osoby tuto skutečnost nahlásit. Deratizace myší a dalších hlodavců poté probíhá pouze pod dohledem lidí odborně způsobilých k této činnosti. 

Co je deratizace - kontrola  

Dodržování metodiky deratizace a jednotlivých stanov dodržují různé orgány. Deratizační přípravky musí být uváděny na trh v souhlase se zákonem č. 120/2002 Sb. Tyto přípravky mohou být použity v míře nezbytně nutné tak, aby účelu ochranné deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly ohroženy či poškozeny (§ 56 zák. 258/2000 Sb.)

Pokud nedojte k nahlášení zvýšenému počtu hlodavců v závodech, zařízeních, provozech a bytech, může Hygienická stanice hl. m. Prahy udělit v rámci zanedbání deratizačních povinností pokutu až do výše dvou milionů korun. 

Co je deratizace - proč s naší firmou?

Naši vyškolení odborníci vám pomohou deratizací prostor, ať se jedná o menší bytové jednotky či firmy s většími prostorami. 

  • Známe všechny normy a metodiku. Víme, co je deratizace a jak ji provádět co nejrychleji a efektivním dopadem. 
  • Jsme tu pro vás i v pohotovostním režimu a můžeme přijet do dvou hodin od prvního zavolání. 
  • Deratizace je nejúčinnější z rukou odborníka. Volně prodejné produkty už nemusí stačit, neboť si na ně škůdci vypěstovali rezistenci. 
  • Pokud hledáte deratizace Praha či práce v širším okolí, rádi vám pomůžeme. Máme za sebou řady spokojených klientů. 
  • Kromě deratizace hlodavců provádíme i dezinsekci různorodého hmyzu, které se neodborně říká deratizace blech, deratizace švábů a deratizace mravenců
  • Zbavíme vás také dalšího otravného hmyzu, provádíme diskrétně i deratizace štěnic a mezi naše specializace patří také deratizace sršňů

Co je deratizace - kde lze uskutečnit? 

Nyní už víte, co je deratizace a nyní něco k praktické části. Deratizaci lze provádět v takových objektech, ve kterých je možno zabezpečit všechna opatření uvedená na etiketách používaných přípravků. Dále je osoba vykonávající deratizaci povinna provádět kontroly a celý proces musí být dokumentován protokolem. 

Kromě kontrol pracovník provádí také doplnění jednotlivých přípravků a sběr uhynulých zvířat. 

Součástí procesu je také označení prostor výstražným letákem. Ať se jedná o bytové zástavby, školy, zdravotnické objekty aj. Na letáku musí být napsáno datum deratizace, komerční název použitého přípravku, název firmy provádějící deratizace a kontakt na ní. Musí být zdůrazněno nebezpečí pro děti, domácí a hospodářská zvířata a necílové druhy volně žijících zvířat.