Postřik Jesenice

Postřik v Jesenici provedený naší firmou.

Naše firma provádí deratizacedezinsekce a dezinfekce. Naše společnost Deratizace Praha poskytuje na jednotlivé zákroky 100% záruku.