HACCP v IN TIME s.r.o.

Zavedení hacap v provozovně IN TIME s.r.o. Dne 16.1. 2020 vnitřní a vnější monitoring hlodavců, monitoring lezouciho a létajícího hmyzu  s dokumentací.

Naše firma provádí deratizacedezinsekce a dezinfekce. Naše společnost Deratizace Praha poskytuje na jednotlivé zákroky 100% záruku.