Fumigace slepičárny kianovodíkem

Popis: Fumigace (neboli plynování) je speciální deratizační postup. K vyhubení škůdců se využívá jedovatý plyn (kianovodík), jímž se zaplní zamořený prostor.

Naše firma provádí deratizacedezinsekce a dezinfekce. Naše společnost Deratizace Praha poskytuje na jednotlivé zákroky 100% záruku.