Psychoterapie Praha

Psychoterapie Praha - proč psychoterapie zapotřebí?

V dnešní moderní společnosti orientované na prosperitu, výkon a úspěch se u lidí častěji vyskytují nepříjemné pocity vyčerpání, nespokojenosti, selhání, bezcílnosti, osamělosti nebo mají nízké sebevědomí. Dalším problémém plynoucího z tého uspěchané doby je, že zároveň svým pocitům nevěnuji dostatečnou pozornost nebo si s úzkostí, ochromujícícím strachem či panikou nedokáží poradit. Jestliže tedy máte jakýkoliv psychický problém, tak psychoterapie Praha vy vám měla pomoci. Kvalifikovaná doktorka Miriam Kotrusová vám pomůže se vypořádat s vašimi pocity. Délka psychoterapie se liší v závislosti na tom, jak různí jsou lidé a jejich problémy, s nimiž přicházejí za terapeutem.

Sám klient si definuje průběh, délku i obsah psychoterapie. Největší motivací proč člověk jde na psychoterapii Praha je touha vypořádat se se svými obtížemi. Každý člověk a každý problém je specifický a individuální. Někomu stačí pár hodin a někdo vyžaduje delší dobu. Psychoterapie Praha vám zde chceme doporučit. Je jasné, že každému vyhovuje jíný psychoterapeut a přístup, kterým postupuje, ale Dr. Miriam Kotrusová pracuje vždy ke spokojenosti klentů.

Psychoterapie Praha - individuální terapie

Díky psychoterapii máte jedinečnou možnost se o sobě dozvědět nové informace, naučit mít rád i svá negativa a v ideálním případě se naučíte důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Vedle lepšího poznání samého sebe začne člověk vnímat i své okolí v jiném světle. Člověk, který absolvuje individuální psychoterapii, si následně po jejím ukončení odnáší sebou minimálně jedinečný, velmi individuální prožitek setkání samého se sebou. Na individuální psychoterapie se Dr. Miriam Kotrusová specializuje.

Psychoterapie Praha - vztahové problémy

Příčiny aktuálních vztahových problémů hledá psychoanalytická psychoterapie ve zkušenostech raného dětství - ve vztahu k otci, matce, sourozencům či jiným důležitým vztahovým osobám. U psychoanalytické psychoterapie předpokládáme, že podoba těchto vztahů ovlivňuje celý náš pozdější život a všechny blízké vztahy. Tyto prožitky již nezměníme, ale je dobré v nich najít jak vysvětlení současných obtíží, tak se na ně podívat očima dospělého. S odstupem tak mnohé situace z dětství můžeme vnímat zcela jiným pohledem.